Friday, July 5, 2013

Eyelet Tape


JAKEL SHAH ALAM
Kain Langsir Hitam RM25 semeter
Tape eyelet 3.50 semeter

5.7.2013
Kain Langsir Hitam RM19 x 2m = RM38
Tape Eyelet RM3.50 x 8m = RM28
TOTAL    = RM66

No comments: